Η εταιρία

Στόχος

Η Εταιρία ADVANCED TECHNOLOGIES 3W LTD ιδρύθηκε το 2010 με βασικό αντικείμενο την σύλληψη, σχεδίαση, ανάπτυξη και προώθηση στην αγορά καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών που βασίζονται σε νέες τεχνολογίες και τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Στόχος της Εταιρίας είναι η αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών αιχμής για την παραγωγή και προώθηση πρακτικών τεχνολογικών λύσεων που βρίσκουν εφαρμογή σε όλα τα πεδία όπου χρησιμοποιούνται υπολογιστικές συσκευές, από την ιατρική και την εκπαίδευση έως το γραφείο, την ψυχαγωγία και την καθημερινότητα και που απαντούν στις σύγχρονες ανάγκες του ανθρώπου, είτε ως άτομο, είτε ως πελάτη, είτε ως πολίτη, είτε ως κοινωνία στο σύνολό της.

πάνω

Ο ιστοχώρος αυτός είναι προσβάσιμος για άτομα με αναπηρία και συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα: html5 css3 wai-aaa