Η εταιρία

Φιλοσοφία

Έχοντας υιοθετήσει αμιγώς πελατοκεντρική πολιτική, η Εταιρία στοχεύει σε πρωτοποριακά προϊόντα που εξασφαλίζουν τη μεγαλύτερη δυνατή αξία για τους πελάτες. Βάση για την συνεχής εξέλιξή της, αποτελούν η δέσμευση στην έρευνα και ανάπτυξη (R&D) και η αφοσίωση στην ανθρωποκεντρική σχεδίαση για όλους. Φιλοσοφία της Εταιρείας είναι ότι «η πρόοδος πηγάζει από την προσήλωση στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής και στην ισότιμη συμμετοχή όλων». Με βάση αυτή τη φιλοσοφία, η Εταιρία έχει διατυπώσει και ακολουθεί συγκεκριμένους στόχους.

πάνω

Ο ιστοχώρος αυτός είναι προσβάσιμος για άτομα με αναπηρία και συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα: html5 css3 wai-aaa