Η εταιρία

Εξειδίκευση

Η Εταιρία εξειδικεύεται σε εφαρμογές λογισμικού, σε υλικό και λογισμικό υπολογιστικών συστημάτων, σε ενιαία υπολογιστικά συστήματα, σε ψηφιακές υπηρεσίες, και σε υπηρεσίες διαδικτύου, καθώς και στην κατασκευή, έλεγχο, βελτιστοποίηση και φιλοξενία ιστοσελίδων, διαδικτυακών εφαρμογών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Η εταιρία αναλαμβάνει την κατασκευή πλήρως προσβάσιμων διαδικτυακών χώρων σύμφωνα με την νέα έκδοση 2.0 του πρότυπου W3C/WCAG.

Η Εταιρία συσσωρεύει ιδιαίτερη εμπειρία και know-how σε θέματα προσβασιμότητας, ευχρηστίας, σχεδίασης για όλους, ασφάλειας και εμπειρίας του χρήστη (user experience), και παρέχει στους πελάτες της συμβουλευτική σε ζητήματα αναπηρίας και εξειδικευμένες λύσεις για άτομα με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένου της ψηφιοποίησης, επιδιόρθωσης και μετατροπής ηλεκτρονικού περιεχομένου σε εναλλακτικές προσβάσιμες ψηφιακές μορφές, και της ανάπτυξη και προμήθειας υποστηρικτικών τεχνολογιών.

Επιπλέον, η Εταιρία, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει από την ανάπτυξη των προϊόντων της και τη συμμετοχή της σε σχετικά ερευνητικά έργα, παρέχει τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες της σε τρίτους φορείς για την ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρμογών στους τομείς της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, της γλωσσικής τεχνολογίας, της τηλεματικής αλλά και των multimedia εφαρμογών. Η Εταιρία λειτουργεί ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων και παρέχει υψηλού επιπέδου μελετητικές, συμβουλευτικές και ερευνητικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στην Κύπρο, στην Ελλάδα και στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Μέσα από τις υπηρεσίες της, η Εταιρία φιλοδοξεί να προσφέρει εγγυημένες λύσεις στους πελάτες της, τόσο για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους, όσο και για την αύξηση της παραγωγικότητας τους, την αξιοποίηση ευκαιριών, την επίλυση προβλημάτων και την παραγωγή εξαιρετικών αποτελεσμάτων, συμβάλλοντας έτσι, καθοριστικά, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους.

πάνω

Ο ιστοχώρος αυτός είναι προσβάσιμος για άτομα με αναπηρία και συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα: html5 css3 wai-aaa