Η εταιρία

Δυναμικό

Η Εταιρεία επενδύει συστηματικά, στο ανθρώπινο δυναμικό της. Οι διοικητικές λειτουργίες της επιχείρησης διεκπεραιώνονται από τη γραμματεία και το λογιστήριο, και τη διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού. Η εταιρεία, διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο εξωτερικών συνεργατών, οι οποίοι καλύπτουν όλα τα θεματικά πεδία, συμπεριλαμβανομένου:

  • ερευνητών και συμβούλων πληροφορικής (IT consultants)
  • αναλυτών, σχεδιαστών, μηχανικών λογισμικού, κλπ.
  • τεχνικών ή άλλων συμβούλων
  • οικονομικών αναλυτών, κοστολόγων, εκτιμητών
  • στατιστικολόγων, οικονομολόγων
  • διαφημιστών και συμβούλων μάρκετινγκ (marketing consultants)
  • κλπ.

πάνω

Ο ιστοχώρος αυτός είναι προσβάσιμος για άτομα με αναπηρία και συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα: html5 css3 wai-aaa