Βοήθεια

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

Οι σύνδεσμοι ταχείας πλοήγησης είναι ένας μηχανισμός που επιτρέπει την άμεση μετάβαση σε συγκεκριμένο σημείο μιας ιστοσελίδας.

Ο παρόν δικτυακός τόπος συμπεριλαμβάνει τους εξής συνδέσμους που βρίσκονται στην επικεφαλίδα κάθε ιστοσελίδας:

  • περιεχόμενο - Ο σύνδεσμος επιτρέπει την άμεση μετάβαση στο περιεχόμενο της τρέχουσας ιστοσελίδας
  • μενού - Ο σύνδεσμος επιτρέπει την άμεση μετάβαση στο βασικό μενού (ΑΡΧΙΚΗ, ΤΟ ΕΡΓΟ, ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ, κλπ.)
  • ρυθμίσεις - Ο σύνδεσμος επιτρέπει την άμεση μορφοποίηση εμφάνισης του δικτυακού τόπου για περαιτέρω ικανοποίηση ή διευκόλυνση των χρηστών, π.χ., ΑμεΑ που χρησιμοποιούν υποστηρικτικές τεχνολογίες

 

ΠΛΗΚΤΡΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗΣ (accesskeys)

Η ιστοσελίδα αυτή συμπεριλαμβάνει πλήκτρα συντόμευσης (συνδυασμούς πλήκτρων) που επιτρέπουν την άμεση μετάβαση σε συγκεκριμένα τμήματα του δικτυακού τόπου μέσω του πληκτρολογίου. Η λειτουργία αυτή εξυπηρετεί ιδιαίτερα, μεταξύ άλλων, τυφλούς και χρήστες με προβλήματα όρασης οι οποίοι αδυνατούν να λειτουργήσουν με το ποντίκι.

Συγκεκριμένα, ο κάθε ένας από τους παραπάνω σύνδεσμος ταχείας πλοήγησης μπορεί να ενεργοποιηθεί ανά πάσα στιγμή (δηλαδή χωρίς να είναι απαραίτητη η μεταβίβαση στον εν λόγω σύνδεσμο με τη βοήθεια του πλήκτρου TAB) και μέσω των εξής πλήκτρων συντόμευσης:

(Μ) – Μετάβαση στο (Μ) μενού

(Σ) – Μετάβαση στο περιεχόμενο της (Σ) σελίδας

(Α) – Μετάβαση στην (Α) αρχή της σελίδας

 

Επιπλέον, για περαιτέρω διευκόλυνση των χρηστών, παρέχονται τα εξής πλήκτρα συντόμευσης που μεταφέρουν σε βασικές σελίδες του δικτυακού τόπου:

(0) – Μετάβαση στην παρούσα σελίδα με τη λεπτομερή περιγραφή των πλήκτρων συντόμευσης
(1) – Αρχική σελίδα
(2) – Νέα
(3) – Χάρτης ιστοσελίδας
(4) – Αναζήτηση

 

Στους περισσότερους πλοηγούς ο χρήστης ενεργοποιεί τα πλήκτρα συντόμευσης πατώντας το πλήκτρο ALT (σε Windows) ή Command (σε Mac). Εντούτοις, όπως φαίνεται αναλυτικά και παρακάτω, οι συνδυασμοί πλήκτρων που απαιτούνται για χρήση των πλήκτρων ταχείας πλοήγησης διαφέρουν ανάλογα με τον πλοηγό:

Internet Explorer

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ALT, πιέστε το νούμερο ή το γράμμα του αντίστοιχου συνδέσμου ταχείας πλοήγησης, απελευθερώστε και τα δύο πλήκτρα και έπειτα πιέστε το πλήκτρο ENTER.
Παράδειγμα: Για να μεταβείτε στο περιεχόμενο σελίδας, πρέπει να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο ALT, να πιέσετε το πλήκτρο με το γράμμα «Σ», να απελευθερώστε και τα δύο πλήκτρα και έπειτα να πιέσετε το πλήκτρο ENTER. 

Chrome

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ALT και πιέστε το νούμερο ή το γράμμα του αντίστοιχου συνδέσμου ταχείας πλοήγησης και θα μεταβείτε αυτόματα στο σχετικό σημείο.

Παράδειγμα: Για να μεταβείτε στο περιεχόμενο σελίδας, πρέπει να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο ALT και να πιέσετε το πλήκτρο με το γράμμα «Σ».

Firefox

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ALT και πιέστε το νούμερο ή το γράμμα του αντίστοιχου συνδέσμου ταχείας πλοήγησης και θα μεταβείτε αυτόματα στο σχετικό σημείο.

Παράδειγμα: Για να μεταβείτε στο περιεχόμενο σελίδας, πρέπει να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο ALT και να πιέσετε το πλήκτρο με το γράμμα «Σ».

Opera

Πατήστε τα πλήκτρα SHIFT και ESC για να ενεργοποιήσετε την χρήση συνδέσμων ταχείας πλοήγησης. Έπειτα, πιέστε το νούμερο ή το γράμμα του αντίστοιχου συνδέσμου ταχείας πλοήγησης.

Παράδειγμα: Για να μεταβείτε στο περιεχόμενο σελίδας, πρέπει να αρχικά να πατήσετε μαζί τα πλήκτρα SHIFT και ESC. Έπειτα, πρέπει να πιέσετε το με το γράμμα «Σ».

πάνω

Ο ιστοχώρος αυτός είναι προσβάσιμος για άτομα με αναπηρία και συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα: html5 css3 wai-aaa