Έργα

Ενδεικτικά έργα

Ενδεικτικά έργα που έχει υλοποιήσει η εταιρία:

  • 2011: Αξιολόγηση και επανασχεδίαση με στόχο την προσβασιμότητα και ευχρηστία για όλους της εφαρμογής MLS TALK & DRIVE DESTINATOR της εταιρείας MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.
  • 2011: Κατασκευή και προμήθεια λογισμικού βάσης δεδομένων για στοιχεία πληθυσμού με αναπηρία (υπεργολαβία)
  • 2012: Έλεγχος διαδικτυακής πύλης ως προς την προσβασιμότητα και ευχρηστία για διάφορες ομάδες χρηστών με αναπηρία (υπεργολαβία)
  • 2012: Αξιολόγηση των πακέτων εργασιών του ερευνητικού έργου με τίτλο «Εξουσιοδότηση επιχειρηματικών οικοσυστημάτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης», ακρωνύμιο e-BEST και κωδικό 243554
  • 2012: Δημιουργία βιβλιοθήκης προσβάσιμου ηλεκτρονικού περιεχομένου για άτομα με αναπηρία (υπεργολαβία) Υλοποίηση παραδοτέων έργου με τίτλο «Προσβασιμότητα για όλους – Accessibility for all» (Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007–2013)
  • Πιλοτική μελέτη προσβασιμότητας στην Ελλάδα.
  • Πλήρης προσβάσιμη ψηφιοποίηση του «Οδηγού Προσβασιμότητας» σε word, pdf, txt, html & mp3.

πάνω

Ο ιστοχώρος αυτός είναι προσβάσιμος για άτομα με αναπηρία και συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα: html5 css3 wai-aaa