Τομείς Υπηρεσιών

Υπηρεσίες ανάπτυξης και χρήσης προϊόντων ΤΠΕ

Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και χρήσης προϊόντων ΤΠΕ σε τομείς όπως η υγεία, το περιβάλλον, οι μεταφορές, η εργασία, η αυτόνομη διαβίωση, κλπ. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής υπηρεσίες:

  • Συλλογή και ανάλυση των απαιτήσεων των χρηστών (User needs gathering and analysis)
  • Σχεδίαση
  • Υλοποίηση
  • Ελληνοποίηση λογισμικού
  • Αξιολόγηση
  • Τεκμηρίωση
  • Εγκατάσταση και συντήρηση
  • Παραμετροποίηση, επέκταση, αναβάθμιση, βελτιστοποίηση
  • Εκπαίδευση χρηστών

πάνω

Ο ιστοχώρος αυτός είναι προσβάσιμος για άτομα με αναπηρία και συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα: html5 css3 wai-aaa