Τομείς Υπηρεσιών

Ανάπτυξη ιστοσελίδων και εφαρμογών λογισμικού

Ανάπτυξη ιστοσελίδων και εφαρμογών λογισμικού:

 • Κατασκευή βάσεων δεδομένων
 • Μηχανοργάνωση γραφείου και εξ’ αποστάσεως εργασία (e-working)
 • Σχεδίαση και εγκατάσταση υποδομών
 • Σχεδίαση αρχιτεκτονικής συστημάτων
 • Ανάπτυξη υποστηρικτικών τεχνολογιών
 • Mobile τεχνολογίες (ανάπτυξη εφαρμογών για iPhone, Android)
 • Σχεδίαση ιστοσελίδων
 • Κατασκευή ιστοσελίδων και ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου
 • Φιλοξενία (web hosting)
 • Βελτιστοποίηση για μηχανές αναζήτησης (search engines optimization)
 • Έλεγχος, αξιολόγηση και τεκμηρίωση
 • Ψηφιοποίηση, επιδιόρθωση περιεχομένου και δημιουργία εναλλακτικών/ισοδύναμων προσβάσιμων ψηφιακών μορφών

πάνω

Ο ιστοχώρος αυτός είναι προσβάσιμος για άτομα με αναπηρία και συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα: html5 css3 wai-aaa