Τομείς Υπηρεσιών

Εκπόνηση μελετών

Παροχή υπηρεσιών ανάληψης και ετοιμασίας οικονομοτεχνικών μελετών, μελετών σκοπιμότητας (feasibility studies), και αναπτυξιακών μελετών που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων, και ειδικότερα:

  • Υγείας και Πρόνοιας
  • Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
  • Εργασίας και Εκπαίδευσης
  • Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  • Πολιτισμού και Αθλητισμού
  • Βιομηχανίας και Ενέργειας
  • Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

πάνω

Ο ιστοχώρος αυτός είναι προσβάσιμος για άτομα με αναπηρία και συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα: html5 css3 wai-aaa