Τομείς Υπηρεσιών

Υπηρεσίες επικοινωνίας και προβολής

Παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας, προώθησης, προβολής και διαφήμισης αναφορικά με οποιαδήποτε βιομηχανία, εμπόριο, εργασίες ή επιχειρήσεις είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα:

 • Σχεδίαση επικοινωνιακής πολιτικής (public relations)
 • Ανάπτυξη εταιρικής ταυτότητας
  • Λογότυπο
  • Επαγγελματικές κάρτες
  • Επιστολόχαρτο, φάκελος αλληλογραφίας , κλπ.
  • Διαφημιστικοί φάκελοι, κονκάρδες, τσάντες, κλπ.
  • Φυλλάδια, posters
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων (Events organization)
 • Προώθηση στο Web (Web advertising)

πάνω

Ο ιστοχώρος αυτός είναι προσβάσιμος για άτομα με αναπηρία και συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα: html5 css3 wai-aaa